regiotel regiotel regiotel

Digitálna televízia

Naša spoločnosť začala poskytovať novú digitálnu káblovú televíziu. Technické riešenie zabezpečuje RegioTV s.r.o. Služba je dostupná v každej obci nášho regiónu. V ponuke sú najžiadanejšie slovenské a maďarské programy. Technológia umožní šírenie vysielania po optickej sieti spolu s  dátovými službami. 

 

Na príjem programov v digitálnej kvalite je potrebný Set Top Box. Viac info a programová ponuka: WWW:REGIOMAX.SK 

 

 

Regiomax FB TV-2